Mancini Balotellego się chwyta, a Kołtoń Glika

obrazek