SENSACJA! – IGA ŚWIĄTEK ODPADA W PIERWSZEJ RUNDZIE WSG OPEN