Piotrku, liczby cię ośmieszają – nie wszystko spoczywa na tobie