Czy stać nas na zrezygnowanie z takiego skrzydłowego?