Czy nowy trener przypomni się starym podopiecznym?