Demski: Za którą akcję Hansen został wykluczony? To jest pytanie do sędziego. A sędzia niedostępny…

obrazek