Napięta atmosfera w Marsylii – Tudor na wylocie?

obrazek