Lech już znalazł następcę Kamińskiego. Zostały testy medyczne

obrazek