Obrzydliwe wpisy reprezentanta Rosji. Tak zareagował na porażkę polskich siatkarzy

obrazek