„Czechom włączyła się Polska”? Nie, prezesie. Czechom włączył się efektywny system szkolenia