Wysokie loty Bielika. To już czas, by zastąpić „Krychę”?