Oby nic się nie wysypało i plan został zrealizowany

obrazek