Nerwowe decyzje dramatycznej klęsce. Czy to faktycznie „rozpad Korony”?