Żyle mniej heheszków, Adamkowi godnej emerytury – składamy noworoczne życzenia!