Parke wypada z karty walk gali FEN 23. „Mistrz ma u nas szczególne względy, nie pozwolę na takie zachowanie.”