Chwile nieulotne #17 – Kazimierz Deyna (1947-1989)