Holendrzy szukają tożsamości, a Niemcy zagubionej formy