Chwile nieulotne #6 – Tomasz Jędrzejak (1979-2018)