Jakub Kot o skokach kobiet: dlaczego my zawsze musimy być te parę lat za wszystkimi?