Łukasz Zaborowski typuje kartę walk KSW 68 w Radomiu

obrazek