Radykalne odmłodzenie Kosz Kadry porzucone? Cel, Kulig i Slaughter znów na pokładzie

obrazek