Bez wizji na przyszłość, bez gwarancji, co będzie jutro…