Karma wrociła do gaduły, który pozjadał wszystkie rozumy