LE: Słowianie ruszają na zachód, Polacy… osłaniają tyły