Tags Archiwa: final imsj

Ale nam w tym Wrocławiu skiepścili widowisko, co? Przedobrzyli ewidentnie, bronując tor, który świet

Maksym Drabik jest o kilka małych kroków od powtórzenia sukcesu sprzed roku – zdobycia tytułu najlep