Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi wypłatę nagród siatkarzom

Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi wypłatę nagród siatkarzom