Regaty Sydney-Hobart: dziewiąte zwycięstwo „Wild Oats XI”

Regaty Sydney-Hobart: dziewiąte zwycięstwo „Wild Oats XI”