Puchar Hopmana – Federer lepszy od Sereny Williams w meczu miksta

Puchar Hopmana – Federer lepszy od Sereny Williams w meczu miksta