Minister sportu: społeczeństwo aktywne to korzyść dla gospodarki

Minister sportu: społeczeństwo aktywne to korzyść dla gospodarki