ME w łyżwiarstwie figurowym: Elżbieta Gabryszak na 25. miejscu

ME w łyżwiarstwie figurowym: Elżbieta Gabryszak na 25. miejscu