Kontuzja Stiny Nilsson raczej wyklucza jej start w narciarskich MŚ

Kontuzja Stiny Nilsson raczej wyklucza jej start w narciarskich MŚ