Hokejowy Puchar Kontynentalny: Tauron KH GKS Katowice – Arłan Kokczetaw 2:4

Hokejowy Puchar Kontynentalny: Tauron KH GKS Katowice – Arłan Kokczetaw 2:4