„Panie ze szpitala zgłosiły policji, że karetki cały czas przywożą poobijanych ludzi”