Gumny odpowiada Gikiewiczowi. O ciepłych relacjach nie ma mowy…