Wielka laurka dla Musiałowskiego od „The Sun”. „Cudowne dziecko”