Diabły na zwycięskim szlaku: dokąd są w stanie dotrzeć?