Damian Janikowski: Nie będę się cofał. Będę celował prosto w szczękę!