Wejście smoka Frączczaka. As Pogoni wrócił i wygrał mecz Portowcom!