Frenkie zuch – wzorowy pierwszy dzień w Barcelonie