Długo nie trzeba było czekać – ITF zastanawia się nad kolejną zmianą!