Nawet 3. Bundesliga jest ciekawsza od Ekstraklasy…