Kontuzja Piszczka zagrozi mistrzowskim aspiracjom BVB?