Sa Pinto nie chce odpowiadać na pytania… A czy to jest jego obowiązek?