„Czego nie mówić o swoim przyszłym pracodawcy” – uczy Filip Jagiełło.