Chwile nieulotne #27 – Walka Martina Schmitta z Adamem Małyszem