Nawałka w Poznaniu: co towarzyszyć może temu doznaniu?