Angielskie wyjście – Kolejka w cieniu ogromnej tragedii…