Transfery w PGEE: Falubaz dozbrojony, Motor z defektami