Chwile nieulotne #16 – Ludzie sportu, którzy odeszli (2018)