Podsumowanie jednej z największych epok w dziejach sportu